Strona główna DESTYLACJE.PL >> Oferta

Utylizacja i recykling odpadów oraz rozpuszczalników, przyjmujemy zużyte rozpuszczalniki

  Oferta  
  Skontaktuj się z nami - wypełnij formularz  
  DESTYLACJE.PL - Biuro Handlowe
63-000 Środa Wielkopolska
ul. Dojazd 6
tel./fax 061  887-42-80
tel.      061  887-43-80
 
argenton
doradztwo energetyczne
 

Szanowny kliencie, powierz nam swoje zużyte rozpuszczalniki, aby można było je ponownie użyć do produkcji rozpuszczalników. Utylizacja odpadów i recykling rozpuszczalników to nasza główna działalność. Służymy swoim długoletnim doświadczeniem, aby wspomóc twoją firmę oraz by zadbać o nasze środowisko.
Recykling odpadów to nie tylko szeroko rozumiana ochrona środowiska, ale też wymierne korzyści dla twojego przedsiębiorstwa. Zużyte rozpuszczalniki mogą być jeszcze przez ciebie ponownie wykorzystane. Chętnie zwrócimy to, co uda nam się z nich odzyskać.

Oferujemy odbiór zużytych cieczy myjących, odtłuszczających, zużytych rozpuszczalników o temperaturze wrzenia do 330 stopni C na bazie benzyn, szeroko pojętych alkoholi, nisko wrzących olei, ich mieszanin oraz półpłynnych i płynnych odpadów podestylacyjnych po procesach destylacji np. z przemysłu drukarskiego wykorzystującego technikę flexograficzną.
Świadczymy takie usługi jak:
- recykling odpadów,
- utylizacja odpadów,
- utylizacja rozpuszczalników,
- recykling rozpuszczalników.

Gwarantujemy odbiór, transport zgodny z konwencją ADR, odzysk lotnych składników odpadu oraz na życzenie zwrot odzyskanych rozpuszczalników. Recykling odpadów oraz utylizacja rozpuszczalników są to kwestie regulowane przepisami prawa. Warto skorzystać z usług fachowców, aby utylizacja odpadów nie stała się problemem przedsiębiorstwa.
Wycena i ocena odpadu pod kątem przydatności do odzysku następuje po otrzymaniu do przerobu miarodajnej próby w ilości min. 100l. Wykonanie testów jest bezpłatne. Prosimy o dostarczenie karty charakterystyki produktu, z którego powstał odpad.

Ponadto oferujemy:
- prowadzenie dokumentacji i rejestrów ilości odpadów,
- opracowanie wniosków o pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
- opracowanie corocznych sprawozdań składanych w urzędzie marszałkowskim,
- fachowe doradztwo i pomoc z zakresu gospodarki odpadami w przedsiębiorstwach
(porady dotyczące tego, jak powinna zostać przeprowadzona poprawna utylizacja rozpuszczalników oraz najbardziej efektywny recykling odpadów)
- audyty energetyczne na potrzeby uzyskania świadectwa charakterystyki energetycznej budynków mieszkalnych, jak i obiektów przemysłowych.
Więcej szczegółów znajdą Państwo tutaj: www.doradztwoenergetyczne.pl

CO DESTYLUJEMY:
- Aceton C3H6O
- n-amyl alkohol
- n-pentanol
- Benzol
- n-butanol
- tetra chlorometan
- chlorobenzen
- cyklohexan
- Etanol
- Octan etylu
- Octan butylu
- Hexan
- Heptan
- Alcohol izopropylowy
- Metanol
- Pentan
- Pentachloroetan
- Tetrachloroetylen
- Trichloroetylen itp.
- Benzyny ciężkie
- Niskowrzące oleje
- oraz wszelkie zużyte rozpuszczalniki składające się z mieszanin różnorakich składników.

W ramach kompleksowej obsługi doradzamy naszym klientom w zakresie gospodarowania odpadami. Szczególną uwagę zwracamy na ochronę środowiska. Mamy nadzieję, że dzięki współpracy z nami utylizacja odpadów oraz recykling rozpuszczalników przestaną być dla ciebie problemem. Zapraszamy!

Zapraszamy do współpracy!

  ARGENTON.PL | Napisz do nas | Kontakt | Firma | Aktualności | Referencje | Oferta | Poszukiwane design
DESTYLACJE.PL BIURO HANDLOWE 63-000 Środa Wlkp ul. Dojazd 6 tel. 061-887-42-80 tel. 061-887-43-80 fax 061 624-79-44
NIP 786-100-01-81 Regon 630827660